|works|JAわかやま広報誌『てまりっこ』2016-17年度表紙イラスト

JAわかやま広報誌『てまりっこ』表紙イラストを1年間担当しました。